Dr. Popescu Florina

Dr. Popescu Florina

Medic Primar

Program si Info Utile

Despre Medicina Muncii

Servicii medicale de medicina muncii conform Legii securității și sănătății în muncă – 319 din 14 iulie 2006, a Normelor sale metodologice de aplicare din 11 octombrie 2006, Codului muncii (Legea 53 din 24 ianuarie 2003) și a HG 335/17.05.2007 si HG 11 69/2011  privind supravegherea sănătății angajaților;

   monitorizarea stării de sănătate a angajatilor prin: examen medical la angajare, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activitații;
    eliberare fișe de aptitudine;
    participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale;
    participarea la ședințele Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
   evaluarea locurilor de muncă în vederea stabilirii riscurilor profesionale pentru salariatele gravide, lăuze sau care alăptează conform Legii 25/2004 si HGR 537/2004;
   îndrumarea activității de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecțiuni cronice;

Examinările medicale se pot efectua la sediul nostru sau la cel al unității contractante cu echipe mobile, personal medical de specialitate și aparate de ultima generație.